MATERIÁLY A ODKAZY

V tomto přehledu naleznete anotovaný seznam dokumentů a odkazů na jiné internetové stránky. Jedná se o výběr studijních i praktických materiálů a zdrojů ze zahraničí a rovněž z České republiky, které je určen všem zájemcům o téma Diversity Managementu.

Zpráva o zaměstnanosti v Evropě za rok 2007

Zajímá Vás situace zaměstnanosti v zemích EU? Zpráva o zaměstnanosti v Evropě tradičně poskytuje přehled o situaci v oblasti zaměstnanosti v EU a soustředí se na omezený počet témat, která jsou významnou prioritou v rámci politiky zaměstnanosti EU.

Zastřešujícími tématy letošního vydání jsou celoživotní přístup k práci, flexikurita a vývoj podílu práce na vytvořeném důchodu (tj. podílu přidané hodnoty připadajícího na práci).

Hlavní závěry zprávy za rok 2007 upozorňují na:
– Výrazné zotavení pracovních trhů EU v roce 2006 mělo za následek čistý nárůst zaměstnanosti o více než 4 miliony – nejlepší výsledek od roku 2000. Zaměstnanost vzrostla ve všech 27 členských státech.
– Hlavními výzvami zůstávají nezaměstnanost mládeže, která v EU přesahuje 17 %, a problémy s úspěšným začleňováním mladých lidí na trhu práce.
– Vývoj v oblasti zaměstnanosti starších pracovníků je povzbudivější; míra jejich zaměstnanosti vzrostla od roku 2000 o 7 procentních bodů. Nejlepší výsledky přináší integrované politické přístupy k aktivnímu stárnutí.
– Moderní formy pružné organizace práce v podnicích jsou důležitým prvkem úspěšných systémů flexikurity a hrají rovněž klíčovou roli v oblasti vzdělávání a inovace.
– Přetrvávající neefektivita při poskytování dalšího odborného vzdělávání financovaného jednotlivými podniky a nerovnosti v přístupu k němu upozorňují na to, že v této oblasti existuje prostor pro lepší zásahy státu. Pečlivě naplánovaná opatření mohou pomoci zvýšit
efektivitu při poskytování dalšího odborného vzdělávání tím, že zabezpečí investice do takového vzdělávání i přínosy z něj a současně zajistí aktivnější účast těch, kteří toto vzdělávání nejvíce potřebují.
– Hnací silou vývoje podílu práce na vytvořeném důchodu je vzájemné působení technického pokroku, institucí trhu práce a dalších faktorů, jako je otevřenost trhu. Tyto faktory však mají často různý vliv na podíl jednotlivých kvalifikačních kategorií na
vytvořeném důchodu.

Více informací k tomuto tématu získáte na internetových stránkách europa.eu

1  stránka
(a-z) (z-a) pořadí

Chcete odkaz na tuto stránku někomu poslat e-mailem? Vypište své jméno a mail adresáta.

Vaše jméno:
E-mail adresáta:
 

ODKAZY PŘIPRAVUJÍ

Pavla Schauerová
Pracovala jako šéfredaktorka webu Diversity Management a podílela se na dalších aktivitách spojených s danou problematikou
David Němec
Podílel se na vývoji a tvorbě tohoto webu, redakčně se podílí na projektu H/R/D/I
 
 
NAVRCHOLU.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky