ÚSPĚŠNÉ PŘÍKLADY

Na této stránce naleznete ty nejlepší příklady a případové studie ze zavádění Diversity managementu u nás v České republice. Rovněž se zde objeví anotace případových studií ze zahraniční praxe, včetně odkazů na původní zdroje a doprovodných dokumentů.

Google podporuje diverzitu

Clanek - uspesne priklady Společnost Google je jednou z nejžádanějších firem, pro kterou chtějí lidé pracovat. Je to především tím, že se snaží vytvářet inspirující pracovní prostředí a vychází svým zaměstnancům vstříc.

Pivovary Staropramen, Česká republika

Clanek - uspesne priklady Společnost Pivovary Staropramen je druhým největším výrobcem piva v ČR a je součástí společnosti InBev, největší pivovarnické společnosti světa. Jako jedna z mála organizací u nás má zastoupen padesátiprocentní podíl žen v top managementu, neboť při obsazování volné pozice zvažuje přijetí muže či ženy, aby tým byl genderově vyvážený a nechyběly podněty od obou pohlaví.

COCO-MAT

Clanek - uspesne priklady Od svého založení v roce 1989 společnost naplňuje svoji vizi rovnoprávnosti a rovných příležitostí. Zakladatelé společnosti od začátku věřili, že nábor zaměstnanců a trénink zaměstnanců spolu s rovnocenným přístupem bez diskriminace jsou tou pravou cestou, jak správně řídit společnost. Dnes, po letech rychlého růstu a oboustranné spokojenosti jak zákazníků, tak i zaměstnanců se ukazuje, že rovný přístup přináší firmě Coco-Mat zisk.

Diversity Management u nás funguje

Clanek - uspesne priklady SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s. je mezinárodní společnost se sídlem v Praze, která vyvíjí a vyrábí telekomunikační zařízení, informační systémy a technologie pro všechny typy telekomunikačních operátorů.

V současné době má SITRONICS TS přes 2 500 zaměstnanců pracujících v Bosně a Hercegovině, České republice, ve Francii, Rusku, na Slovensku, ve Slovinsku, na Ukrajině, ve Spojených arabských emirátech a v Malajsii.

Volvo Cars, Švédsko

Clanek - uspesne priklady Společnost Volvo Cars je u nás známa svým důrazem na kvalitu a bezpečnost vozů, které vyrábí. Ve své domovské zemi ovšem proslula také svým zaměřením na diverzitu. Již v roce 2001 bylo ve společnosti Volvo Cars zavedeno řízení diverzity a stalo se součástí její filozofie v oblasti společenské zodpovědnosti.

Seniors4Hire.org jako úspěšná pracovní agentura pro lidi nad 50

Clanek - uspesne priklady Seniors4Hire.org, byla založena v roce 2001. Po úspěšném projektu umísťování absolventů Teens4Hire.org byli osloveni několika společnostmi s tím, aby založili novou službu také pro lidi nad 50.

Tak s touto službou začali a tito klienti jsou jejich věrnými zákazníky dodnes.

Společnost METRO Group podporuje skloubení profesního a rodinného života

Clanek - uspesne priklady Společnost METRO Group otevřela již v roce 2005 firemní mateřskou školku jako součást strategie řízení ke zlepšení podmínek pro skloubení rodinného a pracovního života. Centrum pro děti v centrále společnosti v Dusseldorfu nabízí 65 míst pro děti od 4 měsíců do 6 let. Jako jeden z největších zaměstnavatelů v Dusseldorfu si uvědomuje svoji společenskou zodpovědnost.

SAINSBURYS - jednoduše hledáme ty nejlepší

Clanek - uspesne priklady Kampaň : Věk jako pozitivum, kampaň zaměřená na věkovou kategorii 50+

V Sainsburys jsou přesvědčeni, že pracovní prostředí má být takové, aby se každý zaměstnanec cítil potřebný, byl respektován a měl možnost podílet se na zlepšování výsledků práce. Zároveň kladou velký důraz na zaměstnávání lidí, kteří si důležitost rozdílnosti a různorodosti ve společnosti uvědomují.


Přístup společnosti při přijímacích procesech a také povyšování zaměstnanců je založen na schopnostech a zkušenostech pro danou pozici bez ohledu na věk, pohlaví či národnost.

Všichni rozdílní. Všichni společně v Belgacomu

Clanek - uspesne priklady V Belgacomu se rozmanitostí rozumí respekt a úcta vůči lidem takovým, jací jsou, a nikoli snaha o jejich přizpůsobení se stereotypům a předsudkům.

Belgacom vytváří prostředí, které staví na všem, co činí lidi jedinečnými a dává každému spravedlivou a rovnou příležitost uspět. Věří, že rozdíly v prostředí, úhlu pohledu a znalostech napříč pracovním týmem jsou cestou tvořivosti a zlepšování.

Různorodost v Johnson Controls

image Globální společenství Johnson Controls zahrnuje více než 136 000 zaměstnanců v 75 zemích a šesti kontinentech. Umožnit lidem rozvíjet se, mít úspěch a vynikající výsledky - a zjistit jejich zdraví, bezpečnost a blahobyt - to je pro společnost Johnson Controls zásadně důležité. "Oceňujeme týmovou práci, bezúhonnost a různorodost. A vítáme každého, kdo sdílí náš závazek rozvíjet důmyslnost a vynikající kvalitu".

„Diverzifikované týmy jsou nutné i užitečné" říká Radek Špicar ze Škody Auto

Clanek - uspesne priklady Škoda Auto je vedle několika dalších firem společností, která se účastní pilotního projektu Třetí kariéra. Ten se zaměřuje na podporu celoživotního vzdělávání a zlepšení podmínek na trhu práce pro zaměstnance starší 50 let.

ANKETA

 
 
NAVRCHOLU.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky