ZÁKONY

V tomto stručném přehledu nejrůznějších zákonů a paragrafů najdete ty nejdůležitejší platné právní normy, které se nějakým způsobem dotýkají tématu diversity, rovného přístupu na trhu práce apod.

262/2006 Sb. zákoník práce

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy.

326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky

Tento zákon stanoví podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen "území"), jeho pobytu na něm a vycestování z území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.

2/1993 Zákon o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti (ze dne 13. května 2004)

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství 1) upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

 
 
NAVRCHOLU.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky